Študijní poradcovia pre zahraničných študentov

 

Študijný poradca pre zahraničných študentov

 

                                  Mgr. Pavol Struhár, PhD.

                                   tel.: 032/ 7400 905

                                   email: pavol.struhar@tnuni.sk

                                   číslo kancelárie:  337

 

Študijný poradca pre zahraničných študentov z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny a Kazachstanu

 

                                   prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.

                                   tel.: 032/7400 903

                                   email: ludmila.lipkova@tnuni.sk

                                   číslo kancelárie:  334