Zástupcovia študentov

 

 

Meno študenta

kontakt

funkcia

Bc. Roman Smirnov  

roman.smirnov@student.tnuni.sk

člen Akademického senátu TnUAD

Bc. Nikolaj Tarnek  

nikolaj.tarnek@student.tnuni.sk

člen Akademického senátu TnUAD

Paulína Šávoltová     paulina.savoltova@student.tnuni.sk členka pracovnej skupiny Rady pre vnútorne hodnotenie pre študijný odbor 26. politické vedy

Katarína Hrnčárová

katarina.hrncarova@student.tnuni.sk

členka Rady pre študijný program

Bc. Marcel Škvarka

marcel.skvarka@student.tnuni.sk

člen Rady pre študijný program