Zamestnanci

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

vedúci katedry, garant bakalárskeho študijného programu politológia

tel.: 032/ 7400 900

email: karol.janas@tnuni.sk

číslo kancelárie:  342

KONZULTAČNÉ HODINY

streda: 12.00 – 13.30 (po dohode mailom)

 

doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku, vedu a výskum

tel.: 032/ 7400 906

email: marcel.lincenyi@tnuni.sk

číslo kancelárie:  310

KONZULTAČNÉ HODINY

9.00-9.45 h. a 12.45-13.30 h. (po dohode mailom)

 

PhDr. Miroslav Řádek, PhD.

zástupca vedúceho katedry politológie pre stratégiu a rozvoj

tel.: 032/ 7400 908

email: miroslav.radek@tnuni.sk

číslo kancelárie:  336

KONZULTAČNÉ HODINY

utorok:  13.30 – 15.00

 

Mgr. Pavol Struhár, PhD.

tajomník katedry, manažér kvality, koordinátor AIS

tel.: 032/ 7400 905

email: pavol.struhar@tnuni.sk

číslo kancelárie:  337

KONZULTAČNÉ HODINY

pondelok 9.30 - 11.00

 

prof. Alexandru Burian, DrSc.

profesor, garant doktorandského študijného programu politológia

tel.: 032/7400 911

email: alexandru.burian@tnuni.sk

číslo kancelárie:  309

KONZULTAČNÉ HODINY

po dohode mailom

 

prof. Uroš Pinterič, PhD.

profesor, garant magisterského študijného programu politológia

tel.: 032/7400 906

email: uros.pinteric@tnuni.sk

číslo kancelárie:  309

KONZULTAČNÉ HODINY

po dohode mailom

 

prof. Dr. Štefan Volner, CSc.

profesor, garant doktorandského študijného programu politológia

tel.: 032/7400 911

email: stefan.volner@tnuni.sk

číslo kancelárie:  308

KONZULTAČNÉ HODINY

utorok: 12.00 – 13.30

 

doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.

docent, garant doktorandského študijného programu politológia

tel.: 032/ 7400 904

email: pavol.hrivik@tnuni.sk

číslo kancelárie:  335

KONZULTAČNÉ HODINY

utorok:  8.00 – 9.30  a   12:50 - 13:20 hod.

 

doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

odborný asistent

tel.: 032/ 7400 902

email: rudolf.kucharcik@tnuni.sk

číslo kancelárie:  340

KONZULTAČNÉ HODINY

štvrtok:  15.00 – 16.30 po dohode mailom

 

Mgr. Marián Bušša, PhD.

odborný asistent

tel.: 032/ 7400 905

email: marian.bussa@tnuni.sk

číslo kancelárie:  337

KONZULTAČNÉ HODINY

piatok: 11:10 – 12:40

 

PhDr. Erich Vladár

lektor

tel.: 032/ 7400 906

email: erich.vladár@tnuni.sk

číslo kancelárie:  310

KONZULTAČNÉ HODINY

po dohode mailom

 

Mgr. Marcela Barčáková

denný doktorand

tel.: 032/ 7400 901

email: marcela.barcakova@tnuni.sk

číslo kancelárie:  311

KONZULTAČNÉ HODINY

po dohode mailom

 

Mgr. Martina Novotná

denný doktorand

tel.: 032/ 7400 903

email: martina.novotna@tnuni.sk

číslo kancelárie: 334

KONZULTAČNÉ HODINY

po dohode mailom

 

Mgr. Zuzana Balážová

denný doktorand

tel.: 032/ 7400 903

email: zuzana.balazova@tnuni.sk

číslo kancelárie: 334

KONZULTAČNÉ HODINY

po dohode mailom

 

Mgr. Jaroslav Čársky

denný doktorand

tel.: 032/ 7400 901

email: jaroslav.carsky@tnuni.sk

číslo kancelárie:  311

KONZULTAČNÉ HODINY

streda 9.30- 11.00

 

Mgr. Matej Mindár

denný doktorand

tel.: 032/ 7400 901

email: matej.mindar@tnuni.sk

číslo kancelárie:  311

KONZULTAČNÉ HODINY

utorok: 11.30 - 13.00