Študijné plány

Študijný plán je dokument, ktorý obsahuje podrobný zoznam povinných a výberových predmetov v danom študijnom odbore, počet kreditov za ich úspešné absolvovanie, týždenný rozsah vyučovacích hodín či formu výuky daného predmetu (prednáška alebo cvičenie).

Študijné plány KP pre akademický rok 2020/2021 (PDF súbor)