Vedenie Katedry politológie

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
vedúci katedry, osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu bakalárskeho študijného programu politológia
tel.: 032/ 7400 900
email: karol.janas@tnuni.sk

číslo kancelárie:  342

 

Mgr. Pavol Struhár, PhD.
zástupca vedúceho katedry, tajomník katedry, manažér kvality, koordinátor AIS2
tel.: 032/ 7400 905
email: pavol.struhar@tnuni.sk

číslo kancelárie:  337

 

prof. Uroš Pinterič, PhD.
osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu magisterského a doktorandského študijného programu politológia
tel.: 032/7400 903
email: uros.pinteric@tnuni.sk

číslo kancelárie:  335