Mobilita študentov

Erasmus + pre študentov Katedry politológie

Študenti Katedry politológie na všetkých stupňoch štúdia môžu v rámci programu Erasmus+ študovať alebo stážovať aj v zahraničí. V každom stupni štúdia môže študent stráviť až 12 mesiacov na partnerských univerzitách v rôznych štátoch.

Je to výborný spôsob ako spoznať nové krajiny či ľudí a zdokonaliť si svoje zručnosti alebo jazykové znalosti.

Ak sa študent rozhodne študovať na niektorej z partnerských univerzít, po dohode s katedrovým koordinátorom (Mgr. Pavol Struhár, PhD.) si vyberie predmety, ktoré mu budú po ich absolvovaní v zahraničí uznané aj na domácej katedre. Študent tak nemusí kvôli zahraničnej mobilite predlžovať svoje štúdium na Slovensku či absolvovať predmety v zahraničí aj na Slovensku. Ak sa študent rozhodne pre zahraničnú stáž, tú môže absolvovať aj cez prázdniny alebo po štúdiu ako absolvent. 

Študent na mobilitu či stáž získava grant, ktorý sa pohybuje vo výške približne 500 € mesačne (závisí od krajiny a typu mobility).  V ponuke sú kvalitné univerzity s bohatým študentskými a voľnočasovými aktivitami. Zoznam partnerských univerzít ponúkajúcich mobilitu aj pre politológov je tu: 

CZ PRAHA20
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu

ČR

CZ OLOMOUC01
Univerzita Palackého v Olomouci

ČR

E VALENCI01
Universidad de Valencia

Španielsko

E_VALENCI11
Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir"

Španielsko

E ALICANT01
Universidad de Alicante

Španielsko

SF_KUOPIO12
Itä-Suomen yliopisto (University of Eastern Finland)

Fínsko

F AMIENS01
Université de Picardie Jules Verne

Francúzsko

G VOLOS01
TEI of Thessaly

Grécko

G TRIPOLI03
University of Peloponnese

Grécko

HU GYOR01
Széchenyi István University

Maďarsko

I BOLOGNA01
Alma Mater Studiorum – Universitá di Bologna

Taliansko

I PARMA01
Universitá Degli Studi di Parma

Taliansko

LT VILNIUS06
Mykolas Romeris University 

Litva

PL OPOLE01
University of Opole

Poľsko

PL WROCLAW25
The General Tadeusz Koszko Military Academy of Land Forces

Poľsko

PL KATOWIC01
University of Silesia in Katowice

Poľsko

PL BIELSKO02
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej

Poľsko

PL WARSZAW23
Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Poľsko

SI LJUBLJA01
Univerza v Ljubljani

Slovinsko

SI NOVO-ME10
Fakulteta za organizacijske študije v Movem Mestu

Slovinsko

 

Prihlášku a všetky podstatné informácie o študentských mobilitách či stážach Vám ochotne poskytnú osobne v Erasmus office (fakultná budova B, 3. poschodie, č. dverí 323) alebo na e-mailovej adrese erasmus@tnuni.sk.

Veľa užitočných rád a informácii tiež nájdete na stránke https://erasmus.tnuni.sk/index.php?id=195