Vyhlásenie AS TnUAD k voľbám do ŠRVŠ

Dňa: 23.02.2024

Zápisnica AS TnUAD zo dňa 12.02.2024; Harmonogram volieb do ŠRVŠ

Návrat na aktuality