Vedúcim Katedry politógie bude opäť doc. Karol Janas

Dňa: 08.11.2023

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, vymenoval za vedúceho Katedry politológie na ďalšie štvorročné obdobie Karola Janasa.

Karol Janas je slovenský historik, vysokoškolský pedagóg a politik, ktorý pôsobí na našej univerzite od roku 2005 a ako vedúci Katedry pôsobí od roku 2010.

Gratulujeme a pri plnení povinností vyplývajúcich z funkcie vedúceho Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne želáme veľa úspechov.

Návrat na aktuality