Výsledky volieb do AS TnuAD

Dňa: 02.11.2023

Za členov AS TnUAD za študentskú časť CUP TnUAD boli zvolení:
1. Bc. Roman Smirnov
2. Mgr. Andrej Pupik

Gratulujeme!

Návrat na aktuality