Rektorské voľno

Dňa: 25.10.2023

V dňoch

30. októbra 2023  a  31. októbra 2023,

udeľuje rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  študentom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

r e k t o r s k é   v o ľ n o.

 

Udelením rektorského voľna nie je dotknuté právo študentov zúčastniť sa volieb
do Akademického senátu TnUAD, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27.10.2023 a 30.10.2023 online, prostredníctvom MS Teams, s využitím aplikácie MS Forms.

 

 

 

Návrat na aktuality