Voľby do Akademického senátu TnUAD

Dňa: 21.10.2023

Milí študenti a zamestnanci Katedry politológie TnUAD,

prosím, venujte pozornosť Listine kandidátov za CUP do volieb do Akademického senátu. Zverejnené sú tiež charakteristiky kandidátov za študentov aj zamestnancov. Nájdete ich v prílohe.

Pripomíname, že voľby sa budú konať 27.10.2023 a 30.10.2023 od 08:00 hod. do 14:00 hod. elektronickou formou hlasovania v platforme MS-Teams prostredníctvom aplikácie MS-Forms.

Návrat na aktuality