Diskusia veľvyslancov na Katedre politológie TnUAD

Dňa: 04.10.2023

V stredu, 4.10.2023, sme na Katedre politológie pri príležitosti 30. výročia samostatnosti Českej a Slovenskej republiky organizovali diskusiu veľvyslancov, jedného emeritného  a druhého súčasného.

Hostí privítala prorektorka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Zdenka Krajčovičová a diskusiu moderoval Dr. Miroslav Řádek z našej katedry. Jeho Excelencia JUDr. Rudolf Jindrák, veľvyslanec Českej republiky na Slovensku a Dr. Peter Weiss, bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Česku vytvorili veľmi príjemnú atmosféru, k čomu prispeli najmä spomienkami na dôležité stretnutia či zážitky z ich dlhoročnej politickej či diplomatickej praxe.

 Práve preto majú podobné diskusie pre študentov veľkú hodnotu. K teórii, ku ktorej sa dostávajú počas výučby, tak získali „insiderské“ informácie a pohľad na každodenný politický proces z druhej strany. Zároveň bolo možné pozorovať schopnosť oboch kariérnych diplomatov analyzovať aktuálne otázky medzinárodných vzťahov a tiež skúsenosť pri formulovaní myšlienok a argumentov, čo sú pre študentov politológie rovnako potrebné zručnosti. Veľvyslanci prebrali rôzne, aj veľmi náročné a ťaživé témy, čím zároveň naznačili, že žijeme v dobe neustálych hrozieb, na ktoré sa musíme naučiť vhodne reagovať.

Ďakujeme Nore Gill z agentúry CzechTourism za spoluprácu pri organizácií a veľmi milú cenu pre výherkyňu súťaže a našim študentom za naplnené Študentské centrum.

 

Návrat na aktuality