Jean Monnet Chair project has just started

Dňa: 21.09.2023

Department of Political Science of Alexander Dubček University in Trenčin successfully gained the Jean Monnet Chair project "Democratic Education of European Youth that will be executed in years 2023-2026.

More information here

-----------------------------------------

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka získala Jean Monnet Chair projekt s názvom Demokratické vzdelávanie európskej mlládeže. Projekt sa bude realizovať v rokoch 2023 až 2026. Viac informácii nájdete tu

 

 

 

 

Návrat na aktuality