Katedra politológie zapojená do medzinárodného projektu

Dňa: 24.03.2023

Katedra politológie participovala na príprave úspešného medzinárodného projektu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne k problematike digitálnych médií. Spolupracovať budeme s partnermi z Portugalska, Chorvátska a Severného Macedónska. Ako sa uvádza v opise projektu, cieľom je "implementovať transfer znalostí pre rozhlasový sektor na miestnej úrovni a získavať a zvyšovať odborné zručnosti novinárov a mediálnych profesionálov." Okrem iného sa tiež plánuje vyškolenie súčasných a budúcich profesionálov a študentov v oblasti komunikácie.

 

Veríme, že to pomôže aj k uplatniteľnosti našich študentov na trhu práce. Radi v tom pomôžeme!

 

 

Návrat na aktuality