Diskusia s RNDr. Jozefom Prokešom, CSc.

Dňa: 04.10.2022

Diskusia: Cesta k vzniku samostatnej slovenskej štátnosti

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Trenčíne, Vás pri príležitosti 30. výročia udalostí smerujúcich k vzniku samostatnej a demokratickej Slovenskej republiky pozýva na diskusiu s

RNDr. Jozefom Prokešom, CSc.

bývalým ponovembrovým poslancom Slovenskej národnej rady (1990-1992) a predsedom Slovenskej národnej strany (1991-1992) Svojim politickým rozhodnutím prispel k prijatiu Deklarácie SNR o zvrchovanosti SR a Ústavy SR. Počas slávnostného aktu podpísania Ústavy SR 3. septembra 1992 v Rytierskej sále Bratislavského hradu bol súčasťou sprievodu nesúceho štátne symboly budúcej samostatnej a demokratickej Slovenskej republiky.

11. október 2022 (utorok) o 10.00  v Študentskom centre TnUAD
Návrat na aktuality