Vyjadrenie podpory študentskej časti AS TNUAD ukrajinským študentom

Dňa: 24.02.2022

 

Študentská časť akademického senátu TNUAD symbolicky vyjadruje spolupatričnosť a solidaritu všetkým našim ukrajinským študentom a ich rodinám, ktorí sa z dôvodu vypuknutého konfliktu ocitli vo veľmi nepriaznivej situácií.

Návrat na aktuality