Dištančná výučba na Katedre politológie sa predlžuje ...

Dňa: 25.11.2021

V dôsledku stále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie dokončíme zimný semester v bakalárskom a magisterskom študijnom programe politológia dištančne.

Návrat na aktuality