Voľby do Akademického senátu TnUAD - študentská časť

Dňa: 18.11.2021

VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE

ZA ŠTUDENTSKÚ ČASŤ AKADEMICKEJ OBCE CELOUNIVERZITNÉHO PRACOVISKA

 

* * * *

KANDIDÁTSKA LISTINA

* * * *

 

Za kandidáta na člena študentskej časti CUP bol navrhnutý a s kandidatúrou súhlasí:

Bc. Nikolaj Tarnek

 

 

 

 

         V Trenčíne dňa 11. 11. 2021

 

 

                                                                                      Bc. Roman Smirnov     

                                                                       predseda volebnej komisie

Návrat na aktuality