Online diskusia na seminári Diplomatický protokol

Dňa: 04.05.2021

Spájame teóriu s praxou a snažíme sa mladým ľuďom vysvetľovať príčiny ako aj možné následky aktuálneho politického diania. Najužitočnejšou metódou, ktorú na Katedre politológie používame, je diskusia s predstaviteľmi politického života. Na seminári Diplomatický protokol sme 3. mája 2021 diskutovali s podpredsedom Výboru NR SR pre európske záležitosti Petrom Kmecom – bývalým veľvyslancom Slovenskej republiky v USA. V diskusii sa študenti prvého ročníka oboznámili najmä s aktuálnymi reáliami európsko – ruských vzťahoch. 

Návrat na aktuality