Stáž na Ministerstve zahraničných vecí 2021/2022

Dňa: 08.04.2021

Študenti Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne budú môcť piaty rok za sebou stážovať na Ministerstve zahraničných vecí a európsky záležitostí SR. Študenti sa na stáž pre akademický rok 2021/2022 môžu prihlásiť PhDr. Miroslavovi Řádkovi, PhD. do 31. júna 2021 mailom na miroslav.radek@tnuni.sk. Zoznam príloh:

  • motivačný list s dôrazom na odborné zameranie študenta ako aj dostatočné zdôvodnenie záujmu o stáž na maximálne dvoch preferovaných odboroch/ úradoch,
  • štruktúrovaný životopis,
  • vyplnený a podpísaný osobný dotazník,
  • vyplnený a podpísaný súhlas na spracúvanie osobných údajov.
Návrat na aktuality