Extra online kurz analýzy v sociálnych vedách

Dňa: 08.04.2021

Vzhľadom na zvýšený dopyt zamestnávateľov ako aj širokej verejnosti o komplexnejšie a náročnejšie analýzy rôznych spoločenských javov ponúkla Katedra politológie svojim študentom počas dištančného vzdelávania špeciálny kurz s názvom Základy kvantitatívnej analýzy v sociálnych vedách. Každú stredu o 17 hodine kurz viedol Mgr. Michal Ondruška z Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe. Študenti samostatne študovali teoretické základy štatistiky a počas online kurzov pracovali s príslušnými programami na tvorbu volebných máp. Katedra týmto praktickým spôsobom zvyšuje digitálne kompetencie študentov, pripravuje lepších absolventov pre trh práce a napĺňa svoju službu verejnosti.

Návrat na aktuality