Online diskusia so šéfom protokolu MZVaEZ SR

Dňa: 07.02.2021

1. marca 2021 organizovala Katedra politológie pre študentov online diskusiu s vedúcim odboru protokolu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR PhDr. Romanom Hlobeňom. Študenti sa v rámci predmetu Diplomatický protokol oboznámili s praktickými reáliami a nástrahami štátneho protokolu. Študentov zaujímala náročnosť príprav štátnych návštev, ale testovali mieru profesionality doktora Hlobeňa otázkami k aktuálnym politickým udalostiam. Ovládanie diplomatického protokolu SR je praktická zručnosť, ktorú môžu študenti uplatniť na druhom alebo treťom stupni štúdia, kedy budú môcť prostredníctvom Katedry absolvovať stáž na MZVaEZ SR.

Návrat na aktuality