Skúmame dopady epidémie na študentský život

Dňa: 05.02.2021

Študent 2. ročníka bakalárskeho štúdia Matúš Tomašech si v rámci denného štúdia na Katedre politológia TnUAD vybral praktickú seminárnu prácu „Duševné zdravie študentov po prechode na online štúdium“. Okrem teoretického základu práca obsahovala online výskum z ktorého vzišlo viacero zásadných zistení. Študenti stredných a vysokých škôl odpovedali na celkom 14 otázok. Podľa odpovedí bolo zistené, že viac ako polovica študentov hodnotí prechod na online štúdium neutrálne a viac ako 22% ho hodnotí pozitívne. Za jeho výhody študenti považujú absenciu ranného vstávaniacestovania do školy. Medzi jeho negatívne dopady študenti zaradili potrebu sledovať monitor počítača, stratu sociálneho kontaktu a motivácie do štúdia. Najvýznamnejšími zmeny správania študentov predstavovali zvýšenú lenivosť, nervozitu a nesústredenosť. Takmer 90% respondentov tiež priznalo, že online štúdium dáva väčšiu príležitosť na podvádzanie.

Návrat na aktuality