Jubilejný 10. ročník "švočky"

Dňa: 04.02.2021

V pondelok dňa 4. 11. 2019 sa na pôde Katedry politológie konal už 10. jubilejný ročník Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Študenti tento rok prezentovali svoje práce z rôznych oblastí verejného a politického života. Práve počas konania Týždňa vedy a techniky sa na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne stretli študenti pri príležitosti jubilejného 10. ročníka ŠVOČ. Prezentované témy ohodnotila odborná komisia kladne. Študenti svoje práce prezentovali nielen pred odbornou komisiou zloženou z členov Katedry, ale aj pred svojimi kolegami z viacerýchročníkov.

V tomto roku boli práce zamerané na aktuálnu domácu ako aj zahraničnú politiku. Z celkového víťazstva sa nakoniec tešila Bc. Petronela Gurčíková, ktorá so svojou prácou postupuje aj na celoslovenské kolo súťaže. Je veľmi dôležité aby sa študenti aktívne zapájali aj do aktivít, ktoré im Katedra a univerzita ponúkajú aj mimo štandardných cvičení a prednášok.

Návrat na aktuality