Riešiteľský kolektív KEGA na konferencii v Olomouci

Dňa: 04.02.2021

Katedra politológie mala zastúpenie na VIII. ročníku Medzinárodnej vedeckej konferencie študentov doktorandských študijných programov v oblasti spoločenských vied, ktorú organizovala Katedra spoločenských vied Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Konferencia sa konala 30. apríla 2019 v Olomouci, pričom medzi medzinárodnými účastníkmi výstupili aj študenti doktorandského štúdia našej Katedry, pod dohľadom docenta Marcela Lincényiho. Mgr. Matej Mindár vystúpil s príspevkom na tému Princíp zákazu majorizácie v Československu, ktorý sa tešil plodnej diskusii. Mgr. Marcela Barčáková s jej príspevkom Prejavy extrémizmu v školskom prostredí taktiež odpovedala na otázky, ktoré sa so záujmom pýtali politológovia z Čiech i Poľska. Mgr. Jaroslav Čársky vo svojom príspevku Analyzoval učebné plány pre predmet občianskej náuky z pohľadu prevencie extrémizmu v Slovenskej republike a spolu s docentom Lincényim a jeho príspevkom opäť zaujali ostatných účastníkov konferencie.</font></font>

Návrat na aktuality