Účasť členov projektu na konferencii v Kutnej Hore

Dňa: 04.02.2021

Členovia riešiteľského kolektívu sa v dňoch 10. – 12. apríla zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie o komunálnej a regionálnej politike v Kutnej hore. Academia Rerum Civilium zorganizovala v spolupráci s Galériou Stredočeského kraja vedeckú konferenciu o premenách komunálnej a regionálnej politiky. Konferenciu otvoril rektor ARC – VŠPSV prof. PhDr. Ján Liďák, PhD., Účastníkov konferencie privítal aj starosta Kutnej Hory pán Ing. Josef Viktora, pán Martin Herman – v zastúpení hejtmankou Stredočeského kraja, ktorá nad konferenciou prevzala záštitu a pán Jiří Buřič, prvý slobodne zvolený starosta mesta Kolín po roku 1989. Z odborných vystúpení môžeme spomenúť napríklad prof. Miroslava Nováka, ktorý sa zaoberal výberom kandidátov do komunálnej politiky, doc. Jaroslava Bučeka z Univerzity Jána Amosa Komenského alebo dr. Petra Justa z Metropolitnej univerzity. Rovnako sa do programu zapojila aj trojica členov riešiteľského projektu KEGA: vedúci projektu doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD., Mgr. Petra Rendková a Mgr. Jaroslav Čársky.

Návrat na aktuality