Aktuality

 • Letný semester 2020/21 pokračuje online

  Vzhľadom na nezlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu akademický rok 2020/ 2021 bude v letnom semestri na Katedre politológie pokračovať online formou. Študenti dennej i externej formy sa budú podľa rozvrhu zúčastňovať...

 • Skúmame dopady epidémie na študentský život

  Študent 2. ročníka bakalárskeho štúdia Matúš Tomašech si v rámci denného štúdia na Katedre politológia TnUAD vybral praktickú seminárnu prácu „Duševné zdravie študentov po prechode na online štúdium“. Okrem teoretického...

 • Cena pre docenta Hrivíka za celoživotný prínos

  Literárny fond Slovenskej republiky pri významných príležitostiach a jubileách oceňuje jednotlivcov alebo kolektívy pôsobiacich v oblasti vedy, výskumu, kultúry a ďalších spoločensky relevantných oblastiach za výsledky...

 • Trenčianski politológovia v Banskej Bystrici

  Zástupcovia Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa 7. novembra 2019 aktívne zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie Interpolis ´19 organizovaného Fakultou politických vied a...

 • Študenti a pedagógivia skrášľujú Trenčín

  Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zareagovala na výzvu Mestského hospodárstva a správy lesov Mesta Trenčín, ktoré chcelo pôvodne v druhej polovici októbra zasadiť tzv. cibuľoviny v parku pod...

 • Jubilejný 10. ročník "švočky"

  V pondelok dňa 4. 11. 2019 sa na pôde Katedry politológie konal už 10. jubilejný ročník Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Študenti tento rok prezentovali svoje práce z rôznych oblastí verejného a politického života....

 • Účasť členov projektu na konferencii v Kutnej Hore

  Členovia riešiteľského kolektívu sa v dňoch 10. – 12. apríla zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie o komunálnej a regionálnej politike v Kutnej hore. Academia Rerum Civilium zorganizovala v spolupráci s Galériou...

 • Riešiteľský kolektív KEGA na konferencii v Olomouci

  Katedra politológie mala zastúpenie na VIII. ročníku Medzinárodnej vedeckej konferencie študentov doktorandských študijných programov v oblasti spoločenských vied, ktorú organizovala Katedra spoločenských vied Pedagogickej...