Kariérne poradenstvo

Kariérny poradca:

                                   doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

                                   tel.: 032/ 7400 900

                                   email: karol.janas@tnuni.sk

                                   číslo kancelárie:  342