Konferencia POLITICKÉ VEDY V MODERNOM SVETE

Katedra politológie v spolupráci s ďalšími domácimi aj zahraničnými akademickými pracoviskami organizuje konferenciu

POLITICKÉ VEDY V MODERNOM SVETE (ConfPoli2023).

Okrem ťažiskovej témy Politické vedy v modernom svete sa budeme v 4 sekciách zaoberať aj témami s presahom politických vied do oblastí médií a marketingu, behaviorálnych vied, kultúry, športu, či lingvistiky.

SEKCIE:    

  • Politika a médiá
  • Politika a behaviorálne vedy
  • Politika, kultúra a šport
  • Politika a lingvistika   

DÁTUM: 30. - 31. máj 2023

MIESTO: Trenčianske Teplice

FORMÁT: prezenčne    

JAZYK: slovenský, český, anglický  (tlmočenie zabezpečené)

POPLATOK: 55€                                                                                                                     

REGISTRÁCIA tu: Registračný formulár

 Účasť potvrdilo viacero inšpiratívnych rečníkov, pracujeme na hodnotnom programe. Srdečne Vás pozývame. Všetky informácie ku konferencii nájdete tu: