Rada pre študijný program politológia

Zloženie Rady pre študijný program politológia

 

Predseda:

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

 

Členovia:

prof. Dr. Štefan Volner, CSc.

prof. Uroš Pinterič, PhD.

 

Zástupcovia zamestnávateľov:

Ing. Marek Briestenský - Trenčiansky samosprávny kraj

Mgr. Peter Jašek, PhD.- Ústav pamäti národa

 

Zástupkyňa absolventov:

Mgr. Gabriela Stoklasová

 

Zástupcovia študentov:

Bc. Katarína Hrnčárová- 1. ročník študijný program politológia II. stupeň

 

Tajomníčka RŠP:

PhDr. Katarína Hrnčárová