Rada pre študijný program politológia

Zloženie Rady pre študijný program politológia

 

Predseda:

  • prof. Dr. Štefan Volner, CSc.
  • prof. Uroš Pinterič, PhD.
  • doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

Zástupca zamestnávateľov:

  • Ing. Marek Briestenský - riaditeľ úradu TSK 

Zástupca študentov:

  • Katarína Hrnčárová