Študentské preukazy

PhDr. Katarína Hrnčárová

tel.: 032/7400 911

e-mail: katarina.hrncarova@tnuni.sk

 

 

Viac informácii k študentským preukazom