Stáže na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Katedra politológie TnUAD je zmluvným partnerom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pre absolvovanie študentských stáží na ministerstve alebo tiež na niektorom zo slovenských zastupiteľstiev v zahraničí. Stáže sú vhodné pre študentov magisterského alebo doktorandského stupňa. Realizované bývajú počas oboch semestrov akademického roka. Orientačný čas trvania stáže je jeden mesiac.

Kontaktná osoba: PhDr. Miroslav Řádek,PhD. miroslav.radek@tnuni.sk