Študijní poradcovia

Študijní poradcovia na bakalárskom štúdiu

 

1. ročník:                  PhDr. Miroslav Řádek, PhD.

                                 tel.: 032/ 7400 908

                                 email: miroslav.radek@tnuni.sk

                                 číslo kancelárie:  336

 

2. ročník:                  Mgr. Marián Bušša, PhD.

                                 tel.: 032/ 7400 905

                                 email: marian.bussa@tnuni.sk

                                 číslo kancelárie:  337

 

3. ročník:                   PhDr. Matej Mindár, PhD.                 

                                  tel.: 032/ 7400 904

                                  email: matej.mindar@tnuni.sk

                                  číslo kancelárie:  335

 

Študijní poradcovia na magisterskom štúdiu

 

1. ročník:                    doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

                                   tel.: 032/ 7400 906

                                   email: dana.petranova@tnuni.sk

                                   číslo kancelárie:  310

 

2. ročník:                     doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

                                   tel.: 032/ 7400 900

                                   email: karol.janas@tnuni.sk

                                   číslo kancelárie:  342

 

Konzultácie prebiehajú v rámci konzultačných hodín. Konzultačné hodiny pedagógov nájdete tu: