Končiaci študenti

Zoznam záverečných prác s odkladnou lehotou k 31.12.2022 v ak. roku 2021/2022

 

Téma

Typ EZP

Stav práce EZP

Úspešná politická kampaň

magisterská/inžinierska

archivovaná v crzp

The EU after BREXIT

bakalárska

archivovaná v crzp

Komparácia regionálnej úrovne verejnej správy v krajinách V4

dizertačná

archivovaná v crzp

Politická komunikácia pri ekologických politických témach

magisterská/inžinierska

archivovaná v crzp

Politická súťaž na Slovensku cez optiku postmateriálnych tém

magisterská/inžinierska

archivovaná v crzp

Prezidentské voľby 2019 z pohľadu vplyvu médií

magisterská/inžinierska

archivovaná v crzp

Vzájomné vzťahy a politická spolupráca Slovenska a Poľska

magisterská/inžinierska

archivovaná v crzp