Informačné listy

Informačné listy predmetov sú k dispozícii v systéme AIS: https://ais2.tnuni.sk