Knižnica

Univerzitná knižnica poskytuje absenčné, prezenčné a medziknižničné výpožičné služby, rešeršné služby, zabezpečuje dodanie plných textov zo zahraničných časopisov, konzultačné a referenčné služby o katalógoch a on-line databázach.

V univerzitnej knižnici sa študenti naučia pracovať s online katalógom, naučia sa orientovať v elektronických informačných zdrojoch, môžu si požičať študijnú literatúru alebo si ju objednať z iných knižníc. Pracovníci knižnice vypracovávajú rešerše a pomáhajú pri získaní článkov, príspevkov a iných dokumentov z elektronických informačných zdrojov. Prejsť na stránky univerzitnej knižnice