Aktuality

 • Zápis na denné doktorandské štúdium

  Zápis na denné doktorandské štúdium do vyšších ročníkov (akad. rok 2021/2022)   Termín zápisu študentov na denné doktorandské štúdium do vyšších ročníkov: 16. september 2021 o 8.30 hod.   Miesto zápisu: TnUAD,...

 • Online diskusia na seminári Diplomatický protokol

  Spájame teóriu s praxou a snažíme sa mladým ľuďom vysvetľovať príčiny ako aj možné následky aktuálneho politického diania. Najužitočnejšou metódou, ktorú na Katedre politológie používame, je diskusia...

 • Stáž na Ministerstve zahraničných vecí 2021/2022

  Študenti Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne budú môcť piaty rok za sebou stážovať na Ministerstve zahraničných vecí a európsky záležitostí SR. Študenti sa na stáž pre akademický rok...

 • Extra online kurz analýzy v sociálnych vedách

  Vzhľadom na zvýšený dopyt zamestnávateľov ako aj širokej verejnosti o komplexnejšie a náročnejšie analýzy rôznych spoločenských javov ponúkla Katedra politológie svojim študentom počas dištančného vzdelávania špeciálny...

 • Online diskusia so šéfom protokolu MZVaEZ SR

  1. marca 2021 organizovala Katedra politológie pre študentov online diskusiu s vedúcim odboru protokolu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR PhDr. Romanom Hlobeňom. Študenti sa v rámci predmetu Diplomatický...

 • Letný semester 2020/21 pokračuje online

  Vzhľadom na nezlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu akademický rok 2020/ 2021 bude v letnom semestri na Katedre politológie pokračovať online formou. Študenti dennej i externej formy sa budú podľa rozvrhu zúčastňovať...

 • Skúmame dopady epidémie na študentský život

  Študent 2. ročníka bakalárskeho štúdia Matúš Tomašech si v rámci denného štúdia na Katedre politológia TnUAD vybral praktickú seminárnu prácu „Duševné zdravie študentov po prechode na online štúdium“. Okrem teoretického...

 • Cena pre docenta Hrivíka za celoživotný prínos

  Literárny fond Slovenskej republiky pri významných príležitostiach a jubileách oceňuje jednotlivcov alebo kolektívy pôsobiacich v oblasti vedy, výskumu, kultúry a ďalších spoločensky relevantných oblastiach za výsledky...