Zamestnanci

 

FUNKČNÉ MIESTO PROFESOR

 

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

vedúci katedry, hlavný garant bakalárskeho študijného programu politológia

tel.: 032/ 7400 900

email: karol.janas@tnuni.sk

číslo kancelárie:  342

KONZULTAČNÉ HODINY

streda: 12.00 – 13.30 (po dohode e-mailom)

 

prof. Uroš Pinterič, PhD.

hlavný garant magisterského a doktorandského študijného programu politológia

tel.: 032/7400 904

email: uros.pinteric@tnuni.sk

číslo kancelárie:  335

KONZULTAČNÉ HODINY

po dohode e-mailom

 

prof. Dr. Štefan Volner, CSc.

tel.: 032/7400 911

email: stefan.volner@tnuni.sk

číslo kancelárie:  308

KONZULTAČNÉ HODINY

utorok: 12.00 – 13.30

 

prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.  

tel.: 032/ 7400 903

e-mail: ludmila.lipkova@tnuni.sk

číslo kancelárie: 334

KONZULTAČNÉ HODINY

po dohode e-mailom

 

FUNKČNÉ MIESTO DOCENT

 

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

tel.: 032/ 7400 907

e-mail: dana.petranova@tnuni.sk

číslo kancelárie: 309

KONZULTAČNÉ HODINY

po dohode e-mailom

 

PhDr. Simona Chuguryan, PhD.   

funkčné miesto docent

tel.: 032/ 7400 903

e-mail: simona.chuguryan@tnuni.sk

číslo kancelárie: 334

KONZULTAČNÉ HODINY

po dohode e-mailom

 

doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

tel.: 032/ 7400 902

email: rudolf.kucharcik@tnuni.sk

číslo kancelárie:  340

KONZULTAČNÉ HODINY

po dohode e-mailom

 

doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

tel.: 032/ 7400 906

email: marcel.lincenyi@tnuni.sk

číslo kancelárie:  310

KONZULTAČNÉ HODINY

po dohode e-mailom

 

ODBORNÍ ASISTENTI

 

Mgr. Pavol Struhár, PhD.

zástupca vedúceho katedry, tajomník katedry, manažér kvality, koordinátor AIS

tel.: 032/ 7400 905

email: pavol.struhar@tnuni.sk

číslo kancelárie:  337

KONZULTAČNÉ HODINY

streda: 9.40 - 11.10 alebo po dohode e-mailom

 

Mgr. Marián Bušša, PhD.

tel.: 032/ 7400 905

email: marian.bussa@tnuni.sk

číslo kancelárie:  337

KONZULTAČNÉ HODINY

štvrtok: 11.40 – 13.10

 

PhDr. Miroslav Řádek, PhD.

tel.: 032/ 7400 908

email: miroslav.radek@tnuni.sk

číslo kancelárie:  336

KONZULTAČNÉ HODINY

po dohode e-mailom

 

PhDr. Matej Mindár, PhD.

tel.: 032/ 7400 904

email: matej.mindar@tnuni.sk

číslo kancelárie:  335

KONZULTAČNÉ HODINY

utorok: 13.00 - 15.00

 

LEKTOR

 

PhDr. Erich Vladár

tel.: 032/ 7400 906

email: erich.vladár@tnuni.sk

číslo kancelárie:  310

KONZULTAČNÉ HODINY

po dohode e-mailom