Akreditácia

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne má časovo neobmedzené práva na udeľovanie bakalárskych, magisterských a doktorských titulov v dennej a externej forme štúdia v študijnom odbore politológia. Študijné programy sú realizované v slovenskom aj v anglickom jazyku.

 

Súčasť TnUAD
Študijný program
ŠO
Oblasť výskumu  
stupeň /forma  
 ŠDŠ  
stupeň /forma
 ŠDŠ  
Garanti ŠP

CUP KP

Politológia - AJ

Politológia 

6

 

1/D

3

1/ext

4

doc. PaedDr. PhDr. Karol Janas, PhD.

Politológia - SJ

Politológia

1/D

3

1/ext

4

doc. PaedDr. PhDr. Karol Janas, PhD.

Politológia - SJ, AJ

Politológia

2/D

2

2/ext

3

prof. Dr. Štefan Volner, CSc.

Politológia - SJ

Politológia

3/D

3

3/ext

4

prof. Dr. Štefan Volner, CSc.

prof. Dr. Alexandru Burian, DrSc. 

prof. Uroš Pinterič, PhD.