Akreditácia

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne má právo na udeľovanie bakalárskych, magisterských a doktorských titulov v dennej a externej forme štúdia v študijnom odbore politológia. Študijné programy sú realizované v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Súčasť TnUAD Študijný program ŠO Oblasť výskumu   stupeň /forma    ŠDŠ   stupeň /forma  ŠDŠ   Garanti ŠP
CUP KP  Politológia -  AJ   Politológia  6 1/D 3 1/ext 4 doc. PaedDr. PhDr. Karol Janas, PhD.
 Politológia -  SJ Politológia 1/D 3 1/ext 4 doc. PaedDr. PhDr. Karol Janas, PhD.
 Politológia -  SJ, AJ Politológia 2/D 2 2/ext 3 prof .  PhDr.   Samuel   Čelovský , DrSc.
Politológia - SJ Politológia 3/D 3 3/ext 4 prof. Dr. Štefan Volner, CSc.* prof. Dr. Alexandru Burian,* doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.* *od 9.1.2017
Politológia - AJ Politológia   3/D 3 3/ext 4 prof. Dr. Štefan Volner, CSc.* prof. Dr. Alexandru Burian,*