Trenčianski politológovia v Banskej Bystrici

Dňa: 04.02.2021

Zástupcovia Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa 7. novembra 2019 aktívne zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie Interpolis ´19 organizovaného Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Mgr. Pavol Struhár, PhD. diskutoval o postojoch študentov základných a stredných škôl k demokracii a ľudským práva. Mgr. Marián Bušša, PhD. hovoril v rovnakej sekcii konferencie o náraste autoritárstva na Slovensku v kontexte podobného vývoja na Západe. PhDr. Miroslav Řádek, PhD. sa sústredil v inej konferenčnej sekcii o post demokracii na Slovensku.

Interpolis je medzinárodná vedecká konferencia doktorandov s diskusiami na témy post-demokracie ako procesu hľadania novej kvality demokracie, pravicového extrémizmu a radikalizácie politiky, problematiky reformy bezpečnostného sektora a bezpečnostných politík štátov Európy ako aj aktuálnych otázok teórie a praxe práva.

Jej spoluorganizátormi sú Centrum krízového riadenia UMB, Metropolitní univerzita Praha a Faculty of Humanities and Social Sciences University of Mostar.

Návrat na aktuality