07.12.2017 11:41
Rubrika: Zo života univerzity
Od: Denisa Bellová

Kam na vysokú školu?

Kvalitné vzdelávanie hralo a bude hrať v živote ľudí vždy veľkú úlohu, pretože vzdelanie nám otvára dvere k neobmedzeným možnostiam. Každý z nás túži navštevovať školu, ktorá by mu dala nie len kvalitné vzdelanie ale taktiež by mu zabezpečila to, aby človek svoje získané vedomosti reálne dokázal využívať aj v praktickom živote. Nanešťastie nie každá škola je vhodná pre každého a preto v súčasnosti mladý ľudia pri výbere školy si často krát pozerajú rôzne rebríčky hodnotenia škôl, vďaka ktorým môžeme vidieť v čom školy vynikajú a v čom zase nie. Taktiež si budúci študenti najmä vysokých škôl sa zameriavajú hlavne na odbory, ktoré sa oplatí študovať, pretože sú žiadane na trhu práce. Istú prácu na úrovni svojho vzdelania majú najmä absolventi medicíny, veterinárneho lekárstva, práva a informačných technológii. Najhoršie uplatnenia majú absolventi sociálnej práce, environmentálnej ochrany a poľnohospodárstva. Budúci vysokoškolský študenti majú taktiež možnosť si pozrieť prieskum pri výbere univerzity, ktorý ukazuje uplatniteľnosť na trhu práce.


 

Takýmito spôsobmi si mladý ľudia môžu získať informácie o rôznych stredných školách a univerzitách, čo im pomôže k ich vyberú, avšak existuje ešte jeden zaujímavý spôsob, ktorý nám ponúka lepší nadhľad pri výbere. Každoročne sa organizujú rôzne  veľtrhy a výstavy vysokých a stredných škôl, kde majú mladý ľudia príležitosť zoči voči sa stretnúť s rôznymi študentami slovenských aj zahraničných škôl. Príkladom toho je napríklad medzinárodný veľtrh vzdelávania Pro Educo, ktorý je na regionálnej úrovni už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, tak v rámci štandardných foriem štúdia ako aj mimo nich. Popri téme vzdelávania veľtrh prezentuje aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Na ploche výstaviska dostávajú priestor aj zamestnávatelia, obzvlášť tí, ktorí vo svojej činnosti aplikujú systém duálneho vzdelávania a vytvárajú priestor pre uplatnenie sa absolventov stredných či vysokých škôl.

Konkrétne na tejto výstave, ktorá sa konala aj tento rok 28.11.2017 a trvala do 30.11.2017 boli vystavovatelia zastúpení subjektami nie len stredných a vysokých škôl, ale aj rôznymi vzdelávacími inštitúciami, zamestnávateľmi a personálnymi agentúrami. Na tejto výstave sa zúčastnila aj naša univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, kde vybraní študenti z našich fakúlt  tiež mali možnosť prezentovať našu školu.

     Spektrum návštevníkov podujatia bolo tvorené predovšetkým študentmi a absolventmi stredných a vysokých škôl, žiakmi základných škôl, záujemcami o doplnkové vzdelávanie a vzdelávanie popri zamestnaní, záujemcami o kurzy a školenia, návštevníkmi , ktorí hľadajú pracovné príležitosti doma a v zahraničí, pedagogickými pracovníkmi, vedeckými a výskumnými pracovníkmi a podobne.

      Takéto veľtrhy a výstavy škôl je určite úžasná príležitosť ako sa ,,naživo” oboznámiť so školami, ktoré by boli pre budúcich žiakov a študentov to pravé orechové.