12.05.2017 11:07
Rubrika: Redakcia
Od: PS

POLIS v lete ...


Milí čitatelia,

 blíži sa čas prázdnin, naši študenti sa rozpŕchnu na letné brigády do zahraničia a na dovolenky, aby sa v septembri vrátili oddýchnutí, s novými skúsenosťami a zážitkami.

Oddych sa týka aj našich redaktorov pravidelných rubrík, ktorí poctivo každý týždeň monitorovali politické scénu a pripravovali Vám súhrny správ. Vďaka ich práci, ako aj práci ostatných autorov sme dokázali úspešne spustiť originálny časopis študentov politológie POLIS a pripraviť sa ešte na silnejšie pokračovanie v ďalšom akademickom roku.

Pravdepodobne našu redakciu niektorí členovia opustia, Richard Klimáček a Martin Vavruš sú totiž v končiacom ročníku. Richard aj Martin patrili počas celého štúdia k najaktívnejším študentom; boli dôvodom, prečo nás bavilo chodiť do práce a prečo má zmysel sa neustále vzdelávať a organizovať rôzne nepovinné aktivity pre študentov Katedry.  Snáď nebola akcia, na ktorej by chýbali. Preto im chcem aj v mene redakcie POLISu poďakovať za aktívny prístup a prínos pre katedru a popriať im veľa úspechov pri obhajobe diplomovej práce aj v mimoškolskom živote. Verím, že v septembri budeme naďalej spolupracovať, aj keď možno v inej forme.

S POLISom sa stretneme v septembri, verím, že posilníme redakciu a posunieme časopis zas o krok ďalej.

Príjemne prázdniny všetkým čitateľom praje redakcia časopisu POLIS