02.03.2017 16:32
Rubrika: Zo života univerzity
Od: Paulína Schweinzer

Študentské politologické fórum 2017


Dňa 24. 02. 2017 v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne konal 4. ročník Študentského politologického fóra. Podujatie sa konalo v rámci konferencie Aktuálne otázky politiky, ktorú pravidelne organizuje Katedra politológie. Akcie sa zúčastnilo 9 študentov katedry spolu s predsedajúcim Mgr. Pavlom Struhárom PhD. a PhDr. Miroslavom Řádkom, PhD., ktorý sa k nám neskôr pridal a obohatil diskusiu zaujímavými názormi a myšlienkami.

Začalo sa to prezentáciami a to konkrétne prvou prezentáciou – Analýza volebnej kampane pred voľbami 2016 Michaely Šimončičovej, ktorá nám zaujímavo priblížila analýzu volebných programov politických strán a hnutí (časti venované politickému systému, demokratickým inštitúciám a právnemu štátu). Michaela sa téme venuje v rámci diplomovej práce, preto sa na problematiku dokázala pozrieť komplexne a v kontexte aktuálnej politickej situácie.

Vstup Turecka do EU bola nasledujúca téma, ktorú odprezentovala Katarína Balážová. Myslím, si že si zvolila dobrú tému, pretože rozhovory o tom, či patrí Turecko do EU alebo nie nikdy neomrzia. Vždy sa dá o tom diskutovať. Prezentácia obsahovala zaujímavé fakty o Turecku ako napríklad ich zvyky, ktoré sú niekedy veľmi pestré a neobyčajné. Človek si možno pri takýchto veciach povie v hlave, že každá krajina má zaujímavé náboženstvá a kultúru, hoci je veľmi odlišná. Napríklad rodinný život má v Turecku kľúčový význam a komunity utužujú spoločenské a ekonomické zväzky širokej rodiny. Oslavy, ako napríklad svadby môžu trvať aj niekoľko dní a ich súčasťou je niekoľko jedinečných rituálov.

Po skončení tejto prezentácie sa opäť spustila diskusia medzi účastníkmi akcie. Diskusie po prezentácii boli slušnej úrovni, človek mal priestor sa vyjadriť, druhý ho počúvali a buď prikývli jeho názoru alebo vyjadrili ten svoj. Forma dialógov je vec, ktorá by mala byť zaužívaná všade. Ľudia, ktorí nie sú zbehlí v argumentácii, sa môžu na podobných akciách čo to priučiť.

Od Turecka by som sa presunula ku zbraniam. Presnejšie k téme – Problematika zbrojenia na Slovensku, ktorú vypracoval a porozprával nám o tom viac Martin Čech. Bola to ďalšia zaujímavá téma,  pri ktorej som sa opäť zamyslela o výhode prostredia v ktorom žijeme, bez útokov z iných štátov a podobne. Štúdiu problematiky demokratického riadenia a verejnej civilnej kontroly ozbrojených síl má dlhoročnú tradíciu a od päťdesiatych rokov 20. storočia sa jej venoval celý rad teoretikov civilno-vojenských vzťahov. Historické skúsenosti ukázali, že pokiaľ neexistuje dostatočná kontrola vojenskej moci, môže dôjsť k jej zneužitiu na partikulárne ciele jednotlivcov alebo skupín.  

Študent piateho ročníka, Richard Klimaček, uviedol prezentáciu – Súčasné nástrahy politológie. K tejto téme som mala napísané v mojom poznámkovom bloku vetu – téma, ktorá by mala byť možno viac prediskutovaná. Richard nám rozprával o tom akou nástrahou pre politológiu a politológov je každá vec a jav, ktorý môže dehonestovať význam, názory a uplatnenia politológov a politológie ako takej. Prečo by tu malo byť spochybňovanie uplatnenia? Politológia je štúdium, ktoré je naozaj veľmi zaujímavé, náučné, nekonečné, a vždy bude mať vplyv a zmysel v živote spoločnosti. V prezentácii bol spomenutý dobrý a pravdivý citát, o ktorý by som sa s vami rada podelila: „Veriacemu nemožno pomocou argumentov vyvrátiť vieru v boha“ (Wittgestein).

Ako posledný prišiel s prezentáciou Šimon Struhár, ktorý sa venoval politickej angažovanosti známych osobností. Táto téma podľa mňa ľudí naozaj zaujme. Je to niečo iné, a každý si rád vypočuje o politickom vplyve známych ľudí, ktorým však ale niekedy pripne negatatívna nálepka od divákov, ktorí ich sledujú. Martin Nikodým, Peter Marcin, Shirley MacLaine, Maťo Ďurinda, Jožo Ráž – aj tieto mena padli pri analyzovaní zásahov kultúrnych elít do politiky.

Dostávam sa k záveru a preto by som chcela podotknúť, že diskusia medzi študentmi a pedagógmi je veľmi dobrá vec. Výmena názorov, nové myšlienky, pre niekoho aj nové pohľady. Nebolo cítiť žiadny stres či napätie. Naopak, fórum prebiehalo v priateľskej a uvoľnenej atmosfére. Každý z účastníkov sa plne zapájal a tým myslím konkrétne aj Šimona Krútila a Romana Smirnova, ktorí síce neprezentovali,  ale zapájali sa do každej diskusie. Bolo príjemné vidieť, že argumentácia účastníkov bola veľmi silná a diskusie konštruktívne.  Takže moje pocity sú  viac ako pozitívne. Do budúcna Vám môžem zaručiť, že ak sa zúčastnite podobných akcií na Katedre politológie, nebudete vôbec ľutovať.