20.02.2019 17:24
Rubrika: Kultúra
Od: Denisa Bellová

Pablo Picasso

a jeho modré obdobie


Žena a dieťa pri mori

Pablo Piccaso sa narodil v Španielsku v meste Malaga a bol baskického pôvodu. Ako umelca ho dnešná spoločnosť zaraďuje do skupiny medzi umeleckých géniov 20.storočia a je považovaný za zakladateľa kubizmu spolu s Georgom Braqueom. Nechýbalo málo a o tohto výnimočného umelca svet skoro prišiel už pri jeho narodení. Piccasovo sa totižto hneď po pôrode zastavilo dýchanie. Fajčenie síce škodí a dopomáha skôr k našemu rýchlejšiemu odchodu z tohto sveta, no v prípade Picassa to bolo skôr naopak. Hovorí sa však,že mu niekto fúkol dym z cigarety priamo do tváre a Piccaso sám od seba zázračne rozdýchal. Jeho otec bol profesorom v škole umení a remesiel La Lonja. Už ako malý chlapec mal Picasso k maľovaniu veľmi blízko. Jeho otec ho v tom samozrejme podporoval už od malička. Prvé slovo Picassa v detstve bolo údajne lapiz, čo znamená ceruzka. Bol jediným synom spomedzi troch súrodencov. V mladosti sa podpisoval Ruiz Blasco po svojom otcovi, ale približne od roku 1901 začal používať meno svojej matky Picasso.

Picasso už v mladom veku viackrát navštívil Paríž, kde sa stretol s prácami impresionyzmu Cézana, Degase a Toulouse Lautreka, ktorý naňho urobili veľký dojem a taktiež ho inšpirovali k tvorbe obrazov- pohybujúci sa akrobati, harlekýni, prostitútky, žobráci a umelci atď. Tieto námety pre jeho obrazy boli charakteristické predovšetkým pre jeho modré obdobie. Medzi obdobím od 1901-1904 prechádza Picassova tvorba tzv. „modrým obdobím“. V jeho umeleckých dielach dominujú tmavšie odtiene modrej a jeho tvorba je zahalená melanchóliou akousi úzkosťou zo života. Dôvodom je pravdepodobne predčasný odchod Picassovho blízkeho priateľa, ktorý spáchal samovraždu. Picassove srdce a myšlienky sa postupne utišujú. Je možné, že si začal by vedomý aj svojej vlastnej dočasnosti. Krátko po smrti svojho blízkeho priateľa bolo zrazu na svete akosi smutne a osamelo. Veci za ktorými sa tak ľudia naháňajú začali byť pre Picassa akési bezvýznamné. Picasso v sebe objavil nový rozmer svojho bytia a prežívania vecí okolo seba. Len málokto sa zamyslí nad životom bezdomovca, prostitútky alebo potulného umelca. ,,Vidí ich niekto ? Vníma ich niekto tak ako ja ? Ich osud,ich pocity a život samotný ? Zastal niekto pri nich,pozrel sa na nich a zamyslel sa nad nimi ? Či pre oči ostatných sú neviditeľnými ?“ mohol sa pýtať Picasso samého seba stojac pod pouličnou lampou vo svite mesiaca. Známym dielom z tejto doby môžeme považovať taktiež žena a dieťa pri mori(1902) v ktorom Picasso používal symbolické farby, zveličené formy a abstraktné priestory na vyjadrenie osobnej alegórie. Modrá farba je použitá v symbolistickom význame ako farba nadpozemská vyjadrujúc duchovno. Žena držiac dieťa pri mori môže symbolizovať nekonečnosť materskej lásky.

Ďalším zaujímavým dielom je dielo La vie (1903) čo v preklade znamená život. Dielo zobrazuje význam existencie. Každá časť obrazu predstavuje iný stav bytia: alegória života, narodenia, vášne a smrti. Obraz môžeme poňať ako obraz v obraze pretože v zadnom pláne je v obraze sediaci milenecký pár, potom opustený starý človek, matka s dieťaťom a mladý pár. Symbolický význam obrazu môže byť medzi stavom lásky a jej naplnením sa definuje život samotný. Odkaz nachádzajúci sa v umeleckých dielach z modrého obdobia je jasný. Picasso sa snažil vyobraziť obyčajnosť vecí ako za neobyčajnosť,spojiť nás s našou dočasnosťou ale zároveň aj s našou večnosťou. Taktiež si môžeme všimnúť ,,ticho“, ktoré obklopuje skoro každé dielo z jeho modrého obdobia.