01.06.2018 19:29
Rubrika: Kultúra
Od: Denisa Bellová

Japonéria

Vplyv japonského umenia v západnej kultúre


Vplyv Západu v dnešnej dobe je značne citeľný v mnohých východných kultúrach.Zdá

sa,že obľúbenou činnosťou Západu je ,,diktovať” nové trendy skoro na všetkých úrovniach v

dnešnej modernej spoločnosti.

Umelecký smer japonéria nám však ukazuje pravý opak a pripomína nám to,že kultúry

sa často ovplyvňujú bez toho,že by niektorá z nich musela značne dominovať. Pre každú

kultúru je veľmi prospešné spoznávať tú druhú a pozitívne pozdvihnúť svoju svoju tvorivú

činnosť.

Japonéria je umelecký štýl vo výtvarnom umení, literatúre, hudbe a umeleckých remeslách

v kultúrnom okruhu západnej civilizácie, ktorý začal vznikať v druhej polovici 19. storočia v

Európe. Názov „japonéria“ vznikol ako všeobecný termín pre vplyv japonského umenia na

západnú kultúru, prednostne vo Francúzsku, kde vznikol ako špecifický štýl. V Anglicku boli

od 1851 objekty pod vplyvom japonizmu nazývané „Anglo-Japanese“.

Od neskorého 17. storočia bola japonská keramika vyvážaná z Arita do Európy a japonský

lakovaný nábytok stredobodom záujmu. Tiež japonský modrý a biely porcelán, takisto jeho

viaceré iné druhy, napríklad v štýle „kakiemon“, ktorý bol napodobňovaný, hlavne

manufaktúrou v Meissene v Nemecku alebo manufaktúrou v Chantilly vo Francúzsku.

V 18. storočí bolo importovaných do holandských a anglických záhrad množstvo

japonských rastlín, no štýl japonskej záhrady bol ešte neznámy na rozdiel od japonskej

drevotlače a látok.

Od roku 1860 sa japonské umenie drevotlače „ukiyo-e“ stalo zdrojom inšpirácie pre

mnohých európskych impresionistov – maliarov vo Francúzsku a inde a pre Art-Nouveau,

secesia, Wiener-Secession, expresionizmus a kubizmus.

V japonérii sa autori zaujímali hlavne o asymetriu a nepravidelnosť v japonskom umení.

Japonské umenie pozostáva z necentrovaného aranžmánu bez perspektívy, bez tieňov a s

výraznými farbami na plochách. Tieto prvky boli v priamom kontraste s grécko-rímskym

umením a s akademickými konvenciami.

Japonéria sa prejavila aj v hudbe.Sullivan použil v opere verziu piesne "Ton-yare Bushi" od

Ômura Masujiro. Giacomo Puccini tiež použil túto melódiu vo svojej opere Madama

Butterfly v 1904.

Vplyv japonskej literatúry, hlavne poézie, pretrvával po celé 20. storočie. Poéziou haiku a

tanka sa nechali inšpirovať viaceré umelecké smery a školy.

Inšpirovanie japonskou kultúrou nám pomohlo k vytvoreniu niečoho originálneho a vďaka

tomu sme sa mohli viac priblížiť k podstate samotnej krajiny.