Politológia III. stupeň

2. termín pre podávanie prihlášok na 3. stupeň - externá forma

Uchádzači o 3. stupeň externej formy štúdia politológie môžu podávať prihlášky do 20. septembra 2019.