Politológia III. stupeň

Podmienky prijatia budú zverejnené na webe Katedry po schválení kompetentnými orgánmi univerzity. Štúdium bude možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku. Dĺžka štúdia v dennej forme bude tri a v externej štyri roky.