INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

Študuj politológiu v Trenčíne s výhodami:

 

- štúdium bez prijímacích skúšok a pohovorov,

- akreditácia pre všetky stupne vysokoškolského štúdia - balakárskeho, magisterského a doktorandského,

- dôraz na spoločensko-vedné predmety, diskusie, prezentácie, profesionálnu komunikáciu, práca so sociálnymi médiami,

- moderne vybavené priestory + rozhlasové štúdium, multimediálne učebne, posilňovňa, študentské  a konferenčné centrum,

- prax počas štúdia (moderovanie diskusií so skutočnými politikmi, práca v rádiu, stáže v domácich verejných inštitúciách a v zahraničí)

- vhodné podmienky štúdia aj pri zamestnaní (individuálny študijný plán, externá výučba len počas sobôt),

- výhodná poloha univerzity v širšom centre mesta (ľahká dostupnosť na autobusovú a vlakovú stanicu),

- sociálna starostlivosť - systém sociálnych a motivačných štipendií, dostupné ubytovanie na novozariadených internátoch,

- možnosti zahraničných študijných pobytov a stáži v krajinách EÚ (napr. Grécko, Taliansko, Španielsko, Fínsko, Litva, ČR),

- prax pri skúmaní verejnej mienky,

- priame uplatnenie absolventov v študijnom programe Politológia (európske projekty, verejná správa, mimovládne organizácie, média, poradenstvo a politická kariéra),

- možnosť študovať politológiu v anglickom jazyku od akademického roka 2017/18, alebo začať študovať anglický jazyk ako začiatočník.