Akreditácia

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne má právo na udeľovanie bakalárskych, magisterských a doktorských titulov v dennej a externej forme štúdia v študijnom odbore politológia. Študijné programy sú realizované v slovenskom aj v anglickom jazyku.

 

Súčasť TnUAD

Študijný program

ŠO

Oblasť výskumu

stupeň

/forma

ŠDŠ

stupeň

/forma

ŠDŠ

Garanti ŠP

CUP KP

 Politológia -  AJ

Politológia

6

1/D

3

1/ext

4

doc. PaedDr. PhDr. Karol Janas, PhD.

 Politológia -  SJ

Politológia

1/D

3

1/ext

4

doc. PaedDr. PhDr. Karol Janas, PhD.

 Politológia -  SJ, AJ

Politológia

2/D

2

2/ext

3

prof. PhDr. Samuel Čelovský, DrSc.

Politológia - SJ

Politológia

3/D

3

3/ext

4

prof. Dr. Štefan Volner, CSc.*

prof. Dr. Alexandru Burian,*

doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.*

*od 9.1.2017

Politológia - AJ

Politológia

 

3/D

3

3/ext

4

prof. Dr. Štefan Volner, CSc.*

prof. Dr. Alexandru Burian,*

doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.*

*od 9.1.2017