Akreditácia

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne má právo na udeľovanie bakalárskych, magisterských a doktorských titulov v dennej a externej forme štúdia v študijnom odbore politológia.